“ИМОТИ МИХАЙЛОВ” ЕООД предлага пълен пакет от консултантски,

посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под
наем, наемане и управление на недвижими имоти:

– Посредничество при покупка на недвижим имот
– Посредничество при продажба на недвижим имот
– Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот
– Посредничество при наемане на недвижим имот
– Съдействие и организиране получаването на банкови кредити за

   закупуване на имоти

Управление на недвижим имот

– Рекламиране и отдаване под наем
– Посредничество при уреждане на взаимоотношенията с

   “Електроразпределение”, “Софийска вода” и др., както и плащания на
различните видове консумативи, свързани с ползването на отдадения под наем
имот;

– Поддръжка и контрол на експлоатацията на имота;
– Отстраняване на повреди;
– Осигуряване на коректно получаване на наема и гарантиране на 100%
събираемостта на наемите и плащане на консумативите.