Как да се постигне постоянна и гарантирана доходност при отдаването на собствен имот под наем без излишни ангажименти

Имоти Михайлов е бързо развиваща се фирма, която работи индивидуално с
всеки клиент, с цел постигане на следните цели:

 • Дългосрочно отдаване под наем на собствен имот
 • Гарантирана доходност и заетост във времето
 • Сигурно и редовно изплащане на режийните разходи по отдавания имот
 • Поддържане на имота в атрактивен вид с цел отдаване под наем

Фирмата поема дългосрочно отговорност за добросъвестното стопанисване
на имота. Отличителното в работата на „Имоти Михайлов“ е, че оценява
индивидуално всеки имот на клиентите си, търси максимално ползотворно
решение, удовлетворяващо наемодателя и наемателя. Предлаганите решения
са:

 • Осъвременяване на имота за сметка на фирмата, с цел да бъде
  атрактивен за бъдещите наематели, което включва:
 • Покупка и подмяна на бяла и черна техника при нужда
 • Освежаване на помещения – стени, тавани и под
 • Покупка на съвременно обзавеждане и премахване на стари мебели
 • Ремонт на санитарни помещения по индивидуална уговорка

Дългосрочен договор с фирмата, по време на който:

 • “Имоти Михайлов” изплаща на собственика наем без значение от
  заетостта на имота
 • Фирмата се грижи за намиране на подходящи наематели, постоянно и
  навременно изплащане на режийни сметки, посредничество между
  наемател-наемодател
 • Комисионна не се дължи от страна на собственика в периода на договора
 • „Имоти Михайлов“ стриктно следи да изпълняване на договора за наем
  от страна на наемателя и наемодателя
 • Отстранява повреди и амортизации от пребиваването на наемателите
 • Възможност за предсрочно прекратяване на договора, по
  предварително уговорени условия между фирмата и собственика.

Множество са ползите от услугите, предлагани от „Имоти Михайлов“, а
видимите резултати привличат и задържат дългогодишни клиенти, създават
устойчиви партньорства и са предпоставка за сигурното бъдещо развитие
и съществуване на фирмата.

Бъдещото партньорство с „Имоти Михайлов“ ви спестява време, усилия и
средства за поддържане на отдавания имот, изморителна комуникация с
наематели, постоянно следене за изплащането на режийните сметки и
разходи по имота, като същевременно ви гарантира месечен доход за
уговорения период.

Стъпките до постигането на договор за партньорство с „Имоти Михайлов“ са:

 • Оглед на отдавания имот в удобно за клиента време
 • Оценка на състоянието на имота, с предложения и изисквания
  за подобрения

  • Калкулиране на материална стойност на бъдещите вложения в имота за мебели и техника
  • Калкулиране на стойността на материали и труд за ремонт, ако е необходим такъв
 • Договаряне на бъдещите подобрения в имота, при съгласие от страна на собственика за такива
 • Изготвяне на план за отдаването на имота в най-кратък срок, което включва:
  • Предложение от „Имоти Михайлов“ за срок на договор и месечен наем, който да удовлетворява собственика и фирмата
  • Договаряне на гратисен период за извършване на подобрения
  • Договаряне на допълнителни условия

Ако имате интерес да печелим заедно, като превърнем отдавания имот под
наем в атрактивно и съвременно жилище, моля свържете се с нас на imotimihailov@gmail.com . Благодарим ви за доверието!