(Български) Разрешено е строителството в парк „Странджа”