Разрешено е строителството в парк „Странджа”

Петчленният състав на Върховния административен съд (ВАС) остави в сила плана за застрояване на парк „Странджа”. Да припомним, че планът предвижда застрояване на близо 70% от крайбрежието на град Царево.

Светкавично последва реакция от страна на Коалиция от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, която изрази възмущението си, че „седем години по-късно държавата отново иска да застроява Природен парк „Странджа” въпреки заплахата от три наказателни процедури на Европейската комисия”.

„По ирония на съдбата в същия ден Съдът по правата на човека в Страсбург отхвърли претенциите на собствениците на незаконно построения комплекс „Златна перла“, край с. Варвара в Природен парк „Странджа”. След шест години опити за узаконяване той беше разрушен през 2012 г. Мнението на съда е, че инвеститорът е бил наясно, че проектът му не отговаря на изискванията на екологичното законодателство, но въпреки това е продължил да строи”, припомнят от неправителствената организация в писмо до медиите.

„Новият общ устройствен план на Община Царево обаче ще улесни повторното изграждане на комплекс на мястото на „Златна перла“ и на други места”, смятат от „За да остане природа в България“ и припомнят: „Заради напълно неадекватната оценка за съвместимост на плана Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България. Това принуди министърът на околната среда и водите Нона Караджова да оттегли положителната екооценка за плана през 2010 г. и така временно спря прилагането на плана, както и наказателната процедура”.

Природозащитниците ще сезират Европейската комисия, че причините за наказателната процедура отново са налице. Решението на Върховния административен съд е показателно, че българските закони за устройство на територията, за опазване на околната среда и за биологичното разнообразие не прилагат адекватно три европейски директиви – за стратегическа екологична оценка, за птиците и за хабитатите.